Educadores

Els infants en néixer són plenament competents i capaços per establir les relacions que els han de permetre desenvolupar les capacitats pròpies de l’espècie humana, però a la vegada també són extremadament vulnerables. Per crèixer i desenvolupar-se necessiten que al seu voltant hi hagi adults que interpretin i responguin adequadament a les seves necessitats. A poc a poc, la seva dependència va minvant pel que fa a la seva supervivència, però segueixen necessitant que algú els acompanyi en la descoberta del seu entorn i en el procés vers una progressiva autonomia.

Així doncs, l’equip educatiu del Tossalet, el formen 2 professionals de l’educació, 1 educadora i 1 directora amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants en col·laboració amb les famílies, proporcionant-los un clima i entorn de confiança on es sentin acollits i amb expectatives d’aprenentatge.