Preinscripcions i matrícules

Període de presentació de sol·licitud de preinscripció curs 2020-2021: del 13 al 22 de maig de 2020.

Lloc: Llar d’infants de Pira o també es pot fer online a través del correu electrònic del centre.

Aquí teniu l’adreça web del Departament d’Ensenyamet per poder descarregar la sol·licitud de preinscripció.

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/infantil-0-3/

Documents que cal portar: 

  • Fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
  • Fotocòpia del document d’identificació de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
  • Fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. Aquest s’haurà d’anar actualitzant a mida que n’hi vagin posant de noves. Quan no es tingui el carnet de vacunacions s'ha de presentar el carnet de salut de l'infant o un certificat mèdic oficial amb les dosis de vacuna rebudes i les dates corresponents. Si l'infant no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
  • Fotocòpia de la cartilla de la Seguretat Social o Tarja sanitària de l’alumne.
  • Fotografia del nen/a mida DNI.

Període de matriculació curs 2020 - 2021

Dates: del 17 al 23 de Juny de 2020

Altres documents a presentar: el núm. de compte