Presentació

La llar d’infants municipal “El Tossalet” va iniciar la seva activitat l’any 2006. Ofereix una atenció educativa a infants des dels 4 mesos fins als 3 anys i la seva capacitat màxima és de 15 places, fet que permet tenir un tracte individualitzat i una atenció personalitzada.

La llar d’infants respon a la triple funció d’oferir:

  • Un context educatiu i de desenvolupament per als infants.
  • Un servei per a les famílies que consideren que és important per al desenvolupament del seu infant o bé que no poden ocupar-se dels fills i filles part del dia perquè el pare i la mare treballen.
  • Un suport per als pares i mares en l’educació dels seus fills/es.