Administració

Adreça: Av. Arnau de Ponç, 3

CP: 43423

Telèfon: 977 88 70 06

Fax: 977 88 72 63

Correu electrònic: aj.pira@altanet.org

CIF: P4310900H

Atenció al públic: De dilluns a divendres de 8 a 13.30 h.

Secretari: Joan Güell Serra