El Consistori

CARTIPÀS MUNICIPAL 2019-2023

ALCALDE
Sr. JOSEP RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

Horari de visita

Dimarts de 19:00h a 20:30h i divendres de 10:00h a 12:00h

Correu electrònic: jrodriguez@pira.altanet.org

 

PRIMER TINENT D'ALCALDE
Sr. JORGE MARTINEZ MOLINA

 

REGIDORIES

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT MUNICIPAL: Sr. JOSEP RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

ÀREA DE GOVERNACIÓ, FESTES I INTERIOR: Sr. JORGE MARTINEZ MOLINA

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL I COMUNICACIONS: Sra. MIREIA BONASTRE BOVÉ

ÀREA DE CULTURA I ENSENYAMENT: Sr. XAVIER PRAT PALOU

ÀREA D'AGRICULTURA I MEDI AMBIENT: Sr. ARNAU TARRAGÓ FERRÉ

ÀREA D'URBANISME, PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME: Sr. GUILLEM RODRIGUEZ ESCOLÀ

ÀREA DE JOVENTUT I ESPORTS: Sr. FRANSCESC XAVIER AMILL SOLANO

 

MEMBRES DEL PLE

Sr. JOSEP RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
Federació d'Independents de Catalunya (FIC)

Sr. JORGE MARTINEZ MOLINA
Federació d'Independents de Catalunya (FIC)

Sra. MIREIA BONASTRE BOVÉ
Federació d'Independents de Catalunya (FIC)

Sr. XAVIER PRAT PALOU
Federació d'Independents de Catalunya (FIC)

Sr. ARNAU TARRAGÓ FERRÉ
Federació d'Independents de Catalunya (FIC)

Sr. GUILLEM RODRIGUEZ ESCOLÀ
Federació d'Independents de Catalunya (FIC)

Sr. FRANSCESC XAVIER AMILL SOLANO
Federació d'Independents de Catalunya (FIC)

 

MEMBRES DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

Sr. JOSEP RODRÍGUEZ MARTÍNEZ (FIC) - ALCALDE
Sr. JORGE MARTINEZ MOLINA (FIC)
Sra. MIREIA BONASTRE BOVÉ (FIC)
Sr. XAVIER PRAT PALOU (FIC)
Sr. ARNAU TARRAGÓ FERRÉ (FIC)
Sr. GUILLEM RODRIGUEZ ESCOLÀ (FIC)
Sr. FRANSCESC XAVIER AMILL SOLANO (FIC)