El Consistori

CARTIPÀS MUNICIPAL 2023-2027

Xavier Prat Palou

xprat@pira.altanet.org 

Alcalde i regidor de règim intern, hisenda i serveis municipals

 

Mireia Bonastre Bové    

mbonastreb@pira.altanet.org  

1a Tinent d'alcalde i regidora de medi ambient, sostenibilitat, mobilitat, comunicació i transparència

 

Enric Pijuan Parra

epijuan@pira.altanet.org            

Regidor d'urbanisme, energia i agricultura

 

Margarita Guerrero Montserrat

maguerrerom@pira.altanet.org

Regidora d'acció social, igualtat, salut i esport

 

Míriam Pijoan   Jové

mpijoan@pira.altanet.org

Regidora d'educació, participació ciutadana i joventut

 

Montserrat Martí Cantí

mmartic@pira.altanet.org

Regidora de cultura i festes

 

Esther   Copons Monfort

ecopons@pira.altanet.org

Regidora de turisme