EMAS

El Consell Comarcal de la Conca de Barberà, va decidir servir d’exemple a tots els municipis de la comarca i liderar un projecte pioner al nostre país: implantar un Sistema de Gestió Ambiental, segons el Reglament Europeu EMAS, als 22 municipis que formen part de la Conca de Barberà, l’E+22.

La gestió ambiental aporta un augment de competitivitat ja que implica una reducció en el consum de recursos (aigua i energia), així com una millora de la imatge de la comarca davant de ciutadans i visitants. Cal assolir una gestió ambiental que compatibilitzi dos aspectes: que augmenti la competitivitat i que millori la qualitat ambiental de la Conca.

Aquí podreu consultar la nostra política i declaració ambiental:


Política ambiental

Declaració ambiental

Bones pràctiques ambientals