Què és la Seu Electrònica?

 
 
 

La Seu Electrònica és l’adreça electrònica mitjançant la qual l'Ajuntament de Pira difon informació i presta serveis als ciutadans, ciutadanes i empreses a través de xarxes de telecomunicacions.

Accedeix a la Seu Electrònica i al catàleg de tràmits de l'Ajuntament de Pira.