Deixalleria mòbil

La deixalleria mòbil consisteix en un vehicle adaptat de recollida que visita diferents poblacions i nuclis de la comarca amb un calendari preestablert.

És un contenidor autocarregable amb diferents compartiments per a la recollida de residus ordinaris (vidre, envasos lleugers, etc.), voluminosos i especials.

La deixalleria mòbil és adequada per apropar i reforçar el servei de deixalleria a les poblacions que no disposen d'una instal·lació fixa i oferir així el servei a poblacions petites on no n'hi ha. Les deixalleries mòbils depenen d'una deixalleria fixa on es destinen els residus recollits.

Per més informació feu clic aquí