Serveis

L'any 2004 l'Ajuntament de Pira va signar un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal en matèria de Joventut.Amb la signatura d'aquest conveni el consell aporta a l'ajuntament una tècnica-dinamitzadora la qual ajuda a tirar endavant les propostes sorgides pels joves de Pira; dóna suport a...