Subvenció de la Diputació de Tarragona

12/11/2020

Subvenció de la Diputació de Tarragona

La Diputació de Tarragona haconcedit a l’Ajuntament de Pira una subvenció per import de 1.687,59 euros per actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i la millora de la qualitat de l’aigua de consumhumà, convocatòria 2020.