Noticies

21/10/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Pira, una subvenció per import de 544,50 euros, per l’actuació d’animació infantil el “Burro dels Jocs” inclosa al programa d’actes de festa major del dia 7 d’agost de 2022, de la convocatòria de subvencions per la contractació d’activitats...
20/10/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Pira, una subvenció per import de 15.224,17 euros, per l’actuació de reparació de goteres a la coberta del Local Social, de la convocatòria de subvencions per restablir béns i serveis del ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres...
14/10/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Pira una subvenció per import de 5.962,15 euros per actuacions de transició energètica i acció climàtica, en règim de concurrència competitiva, convocatòria 2022.
29/09/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Pira una subvenció per import de 34.749,49 euros del programa de manteniment de la despesa corrent del Pla d’Acció Municipal (PAM), anualitat 2022.
28/09/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona, ha concedit a l’Ajuntament de Pira, una subvenció per import de7.055,49 euros per a actuacions de la Línia 1 – Tipus 1.2 piscines, una subvenció per import de 5.892,24 euros per actuacions de la Línia 1 – Tipus 1.3 agent cívic i una subvenció per import de 8.531,44 euros...
04/08/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona, ha concedit a l’Ajuntament de Pira una subvenció per import de4.344,66 euros per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular, convocatòria 2022.
14/03/2022 Actualitat
L'objecte de la present convocatòria és la selecció de personal, mitjançant el sistema de concurs-oposició lliure, per tal de formular proposta de nomenament a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya per proveir interinament el lloc de treball, reservat a personal...
23/12/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona, ha concedit a l’Ajuntament de Pira una subvenció per import de 7.168,22 euros per actuacions de la Línia 1 – Tipus 1.2 piscines, una subvenció per import de 5.214,00 euros per actuacions de la Línia 1 – Tipus 1.3 agent cívic i una subvenció per import de 12.101,57 euros...
17/12/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona, ha concedit a l’Ajuntament de Pira una subvenció per import de 2.897,96 euros per actuacions de transició energètica i acció climàtica, en règim de concurrència competitiva, per l’exercici 2021.
15/10/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona, ha concedit a l’Ajuntament de Pira una subvenció per disposició de romanents, en concepte d’inversió, per obres de pavimentació del carrer Progrés de Pira, amb un cost de l’obra per import de 5.999,25 euros subvencionat per import de 5.555,77 euros,dins del programa del...

Pàgines