Subvenció de la Diputació de Tarragona

03/12/2020

Subvenció de la Diputació de Tarragona

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Pira una subvenció per import de 292,32 euros per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics de titularitat municipal, convocatòria 2020.