Noticies

29/04/2024 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Pira una subvenció per import de 19.280,23 euros per actuacions de transició energètica i acció climàtica, consistents en la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat de l’escola i de la llar d’infants. Aquesta actuació està prevista...
22/03/2024 Subvencions
La Diputació de Tarragona, dins la línia de subvencions per a la creació o millora d’espais multiserveis, per a l’exercici 2023, ha concedit a l’Ajuntament de Pira una subvenció per import de 1.373,35 euros. L’Ajuntament de Pira, ha destinat la subvenció a l’arranjament de la façana i pintura de l’...
09/01/2024 Subvencions
La Diputació de Tarragona, dins la línia de subvencions de protecció de la salut pública per al control sanitari de l’aigua de consum humà, l’aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals, en règim de concurrència competitiva, per a l'exercici 2023, ha concedit a...
03/01/2024 Subvencions
La Diputació de Tarragona, dins la línia subvencions per a personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals, en règim de concurrència competitiva, per l’exercici 2023, ha concedit a l’Ajuntament de Pira, una subvenció per sufragar el cost del servei de socorrisme de la piscina...
03/01/2024 Subvencions
La Diputació de Tarragona, dins la línia subvencions per a personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals, en règim de concurrència competitiva, per l’exercici 2023, ha concedit a l’Ajuntament de Pira, una subvenció per al manteniment dels desfibril·ladors municipals per import de...
18/12/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Pira, una subvenció per import de 74.997,32 euros per l’execució de les obres incloses en el projecte “INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM PER A DIVERSOS EDIFICIS MUNICIPALS”. Aquest actuació es troba inclosa dins la convocatòria per l’...
13/09/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Pira, una subvenció per import de 12.104,53 euros per la realització de diverses actuacions incloses dins la línia de “Subvencions als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades per a la contractació de les activitats incloses en el...
08/08/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Pira, una subvenció per import de 34.749,49 euros del programa de manteniment de la despesa corrent del Pla d’Acció Municipal (PAM), anualitat 2023.
04/07/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Pira una subvenció per import de 15.224,17 euros per a l’actuació de reparació de les goteres de la coberta del Local Social. Aquesta actuació està prevista dins la convocatòria de subvencions per restablir béns i serveis dels ens locals...
05/05/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Pira una subvenció per import de 5.962,15 euros per actuacions de transició energètica i acció climàtica, consistent en l’adquisició i instal·lació d’un aparell per a calefactar o refrigerar amb bomba de calor al Centre Històric Pirenc...

Pàgines