Noticies

26/09/2019 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Pira una subvenció de 11.632,50 euros per a la implantació de mesures recollides als Plans d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) dels Ajuntaments adherits al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses, convocatòria 2019.
12/09/2019 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Pira una subvenció de 5.987,10 euros per al programa d’actuacions de vigilància dels usuaris de la piscina i fer complir les normes de seguretat del seu ús, convocatòria 2019.
25/07/2019 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Pira una subvenció en concepte d’inversió per obres de reparació del pavelló municipal, del Pla d’Acció Municipal (PAM) anualitat 2019, per import de 26.260,00 euros.
25/07/2019 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Pira una subvenció de 5.000,00 euros per al programa de sosteniment del lloc de secretaria-intervenció, convocatòria 2019.
19/06/2019 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Pira una subvenció de 5.000,00 euros per a inversió en equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials, convocatòria 2019.
18/06/2019 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Pira una subvenció de 1.656,15 euros per a les activitats culturals, convocatòria 2019.
25/04/2019 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Pira una subvenció de 13.789,03 euros per a la implantació de mesures recollides als Plans d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) dels Ajuntaments adherits al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses, convocatòria 2018.

Pàgines