Convocatòria i bases per al procés selectiu i per a la constitució d’una borsa de treball d’encarregat/da de piscina de l’Ajuntament de Pira – concurs de valoració de mèrits, procediment de màxima urgència

08/07/2020 Actualitat

Convocatòria i bases per al procés selectiu i per a la constitució d’una borsa de treball d’encarregat/da de piscina de l’Ajuntament de Pira – concurs de valoració de mèrits, procediment de màxima urgència

Per Resolució de l’Alcaldia de data 2 de juliol s’ha resolt convocar el procés per seleccionar el personal que ha de cobrir de forma immediata i formar part d’una Borsa de treball d’Encarregat de Piscina, per màxima urgència, de l’Ajuntament de Pira, grup AP, mitjançant concurs de valoració de mèrits, d’acord amb la convocatòria i les bases que podreu consultar AQUÍ.

Per Resolució de l’Alcaldia de data 14 de juliol de 2020 núm. 49/2020 es va resoldre aprovar i fer pública la llista provisional de persones admeses i excloses de la Borsa de treball, per màxima urgència, de l’Ajuntament de Pira, grup AP, mitjançant concurs de valoració de mèrits (BOPT 06/07/2020) d’Encarregat/da de Piscina. Podeu consultar-la AQUÍ.
 
El dia 15 de juliol de 2020 s'ha constituït la Comissió de valoració de la convocatòria per seleccionar el personal que ha de cobrir de forma immediata i formar part d’una Borsa de treball d’Encarregat de Piscina. Podeu consultar l'acta AQUÍ.