Noticies

14/03/2022 Actualitat
L'objecte de la present convocatòria és la selecció de personal, mitjançant el sistema de concurs-oposició lliure, per tal de formular proposta de nomenament a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya per proveir interinament el lloc de treball, reservat a personal...
12/03/2021 Actualitat
Mitjançant decret de l’Alcaldia de 1 de març de 2021 es va resoldre aprovar les Bases reguladores per a l’atorgament de la llicència d’ús privatiu del domini públic, per convocatòria pública en règim de concurrència, per a l’explotació del Bar – Restaurant de Pira (Conca de Barberà), les quals...
28/01/2021 Actualitat
L’objecte d’aquesta convocatòria i de les bases que la regulen és constituir una borsa de treball de personal laboral temporal, denominació “Operari de Serveis Múltiples”, grup AP (equivalent al grup professional AP de personal funcionari) per la cobertura d’un lloc de treball i cobrir vacants,...
16/11/2020 Actualitat
Procés de sel·lecció per a la contractació d’una persona i la constitució d’una una borsa de treball de personal laboral temporal, denominació “Netejador/a”,grup AP (equivalent al grup AP de personal funcionarial), per cobrir vacants, substitucions i qualsevol altre tipus de contingència temporal d...
02/10/2020 Actualitat
La llar d'infants "El Tossalet" de Pira ha elaborat un Pla d'Organització en matèria de COVID-19 per al curs 2020 - 2021. Podeu consultar-lo fent clic aquí
08/07/2020 Actualitat
El dia 22 de juny de 2020 va ser informat el Consell Escolar del Pla d'obertura de la Llar d'infants El Tossalet així com també va quedar aprovat per la direcció del la Llar d'infants el pla d'obertura que podeu consultar AQUÍ
08/07/2020 Actualitat
Per Resolució de l’Alcaldia de data 2 de juliol s’ha resolt convocar el procés per seleccionar el personal que ha de cobrir de forma immediata i formar part d’una Borsa de treball d’Encarregat de Piscina, per màxima urgència, de l’Ajuntament de Pira, grup AP, mitjançant concurs de valoració de...
17/02/2020 Actualitat
Dissabte 29 de febrer, Pira viurà un lluit Carnaval, amb un seguit d'actes i activitats per totes les edats i tots els gustos. DESCARREGA'T AQUÍ EL PROGRAMA D'ACTES
10/12/2019 Actualitat
Pira viurà aquest propers dies tot un seguit d'actes i activitats per recollir fons per la Marató de TV3 i per celebrar les festes nadalenques. No us les perdeu! CONSULTEU EL PROGRAMA D'ACTES DES D'AQUÍ
28/08/2019 Actualitat
Procés selectiu per cobrir amb caràcter interí un lloc de treball de tècnic especialista en educació infantil – director/a de la llar d’infants de l’Ajuntament de Pira, mitjançant concurs de valoració de mèrits, procediment de màxima urgència: Bases del procés selectiu per cobrir amb caràcter...

Pàgines