Procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'operari de serveis múltiples

28/01/2021 Actualitat

Procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'operari de serveis múltiples

L’objecte d’aquesta convocatòria i de les bases que la regulen és constituir una borsa de treball de personal laboral temporal, denominació “Operari de Serveis Múltiples”, grup AP (equivalent al grup professional AP de personal funcionari) per la cobertura d’un lloc de treball i cobrir vacants, substitucions i qualsevol altre tipus de contingència temporal d’aquest grup professional que es doni a l’Ajuntament de Pira. El personal que formarà part d’aquesta borsa serà seleccionat mitjançant concurs de valoració de mèrits, torn lliure.

Podeu consultar les bases des d'aquí

Descarregueu-vos la sol·licitud d’admissió a la convocatòria

Descarregueu-vos el model de declaració jurada

Descarregueu-vos el decret d'aprovació provisional de la llista d'admesos

Descarregueu-vos l'anunci del resultat de baremació