Procés selectiu per a la contractació de netejador/a

16/11/2020 Actualitat

Procés selectiu per a la contractació de netejador/a

Procés de sel·lecció per a la contractació d’una persona  i  la  constitució  d’una una  borsa  de  treball  de  personal  laboral  temporal, denominació “Netejador/a”,grup AP  (equivalent  al  grup AP  de  personal  funcionarial), per  cobrir  vacants, substitucions  i  qualsevol  altre  tipus  de  contingència  temporal d’aquest grup professional que es doni a l’Ajuntament de Pira. El personal que formarà part d’aquesta borsa serà seleccionat mitjançant concurs de valoració de mèrits, torn lliure.

Podeu consultar les bases des d'aquí

Consulteu el llistat provisional d'admesos i exclosos

Acta de la constitució de la comissió de valoració i i baremació

Decret de creació de la borsa de treball