Subvenció de la Diputació de Tarragona

25/03/2021 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona

La Diputació de Tarragona haconcedit a l’Ajuntament de Pira una subvenció d’import 6.650,00 euros del programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants publiques de titularitat municipal i de primer cicle d’educació infantil en escoles rurals per al curs 2019-2020.