Subvenció de la Diputació de Tarragona

15/10/2021 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona

La Diputació de Tarragona, ha concedit a l’Ajuntament de Pira una subvenció per disposició de romanents, en concepte d’inversió, per obres de pavimentació del carrer Progrés de Pira, amb un cost de l’obra per import de 5.999,25 euros subvencionat per  import de 5.555,77 euros,dins del programa del Pla d’Acció Municipal (PAM), anualitat 2019.