Subvenció de la Diputació de Tarragona

23/12/2021 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona

La Diputació de Tarragona, ha concedit a l’Ajuntament de Pira una subvenció per import de 7.168,22 euros per actuacions de la Línia 1 – Tipus 1.2 piscines, una subvenció per import de 5.214,00 euros per actuacions de la Línia 1 – Tipus 1.3 agent cívic i una subvenció per import de 12.101,57 euros per actuacions de la Línia 2 de protecció de la salut pública, previstes a la convocatòria de subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2021.