Subvenció de la Diputació de Tarragona

28/09/2022 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona

La Diputació de Tarragona, ha concedit a l’Ajuntament de Pira,

una subvenció per import de7.055,49 euros per a actuacions de la Línia 1 – Tipus 1.2 piscines,

una subvenció per import de 5.892,24 euros per actuacions de la Línia 1 – Tipus 1.3 agent cívic

i una subvenció per import de 8.531,44 euros per actuacions de la Línia 2 de protecció de la salut pública,

previstes a la convocatòria de subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2022.