Subvenció de la Diputació de Tarragona

21/10/2022 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Pira, una subvenció per import de 544,50 euros, per l’actuació d’animació infantil el “Burro dels Jocs” inclosa al programa d’actes de festa major del dia 7 d’agost de 2022, de la convocatòria de subvencions per la contractació d’activitats incloses en el catàleg per a programacions culturals dels ens locals (E-catàleg), convocatòria 2022.