Subvenció de la Diputació de Tarragona

02/12/2022 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Pira, una subvenció per import de 14.824,71euros, per actuacions diverses, de la convocatòria de subvencions d’inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials, convocatòria 2022.