Subvenció de la Diputació de Tarragona

13/09/2023 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Pira, una subvenció per import de 12.104,53 euros per la realització de diverses actuacions incloses dins la línia de  “Subvencions als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg de programacions culturals dels ens locals (E-catàleg) durant l’any 2023”.