Subvenció de la Diputació de Tarragona

18/12/2023 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Pira, una subvenció per import de 74.997,32 euros per l’execució de les obres incloses en el projecte “INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM PER A DIVERSOS EDIFICIS MUNICIPALS”. Aquest actuació es troba inclosa dins la convocatòria per l’exercici 2023, línia d’inversions, del  Pla d’Acció Municipal (PAM), pel període 2020-2023.