Bases per adjudicar l'explotació del bar-restaurant de la piscina municipal de Pira

12/03/2021 Actualitat

Bases per adjudicar l'explotació del bar-restaurant de la piscina municipal de Pira

Mitjançant decret de l’Alcaldia de 1 de març de 2021 es va resoldre aprovar les Bases reguladores per a l’atorgament de la llicència d’ús privatiu del domini públic, per convocatòria pública en règim de concurrència, per a l’explotació del Bar – Restaurant de Pira (Conca de Barberà), les quals podeu consultar a continuació:

BASES REGULADORES