Noticies

25/03/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona haconcedit a l’Ajuntament de Pira una subvenció d’import 6.650,00 euros del programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants publiques de titularitat municipal i de primer cicle d’educació infantil en escoles rurals per al curs 2019-2020.
24/02/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Pira una subvenció en concepte d’inversió per obres de reparació del pavelló municipal amb un cost de l’obra per import de 29.719,57 euros subvencionat per import de 26.260,00 euros dins del programa del Pla d’Acció Municipal (PAM), anualitat...
23/12/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Pira una subvenció per import de 389,57 euros per a interessos de préstecs, convocatòria 2020.
12/11/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Pira una subvenció per import de 2.000,00 euros per a la realització d’actuacions per la protecció i defensa dels animals domèstics, exercici 2020.
28/10/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Pira una subvenció de 8.181,83 euros en matèria de Protecció de la Salut Púbica, amb motiu de la COVID 19, convocatòria 2020.
15/10/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Pira una subvenció de 21.587,54 euros per a restablir els bèns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals, convocatòria 2020, per l’actuació de reparació del carrer de les Eres.
07/10/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha convocat la subvenció amb matèria de Protecció de la Salut Pública amb motiu de la COVID 19, i ha previst l’import de 8.181,83 € a l’Ajuntament de Pira.
17/06/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Pira una subvenció d’import 9.362,50 euros del programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llar d’infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d’educació infantil en escoles rurals per al curs 2018-2019.
13/01/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Pira una subvenció de 7.555,00 euros per al programa específic d’obres per al sanejament, abastament i distribució d’aigua potable i del programa de modernització d’equipaments informàtics per garantir l’administració electrónica (PEXI),...
09/12/2019 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Pira una subvenció de 512,71 euros per a interessos de préstecs, convocatòria 2019.

Pàgines