Noticies

03/02/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Pira, una subvenció en concepte d’inversió per obres de millora de l’enllumenat exterior municipal, amb un cost d’obra per import de 46.881,00 euros subvencionat per import de 44.536,95 euros dins del programa del Pla d’Acció Municipal (PAM),...
20/12/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Pira, una subvenció per import de 1.136,77 euros, per a l’adquisició d’un servidor enrackat, de la convocatòria de subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, convocatòria 2022.
02/12/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Pira, una subvenció per import de 14.824,71euros, per actuacions diverses, de la convocatòria de subvencions d’inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements...
21/10/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Pira, una subvenció per import de 544,50 euros, per l’actuació d’animació infantil el “Burro dels Jocs” inclosa al programa d’actes de festa major del dia 7 d’agost de 2022, de la convocatòria de subvencions per la contractació d’activitats...
20/10/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Pira, una subvenció per import de 15.224,17 euros, per l’actuació de reparació de goteres a la coberta del Local Social, de la convocatòria de subvencions per restablir béns i serveis del ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres...
14/10/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Pira una subvenció per import de 5.962,15 euros per actuacions de transició energètica i acció climàtica, en règim de concurrència competitiva, convocatòria 2022.
29/09/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Pira una subvenció per import de 34.749,49 euros del programa de manteniment de la despesa corrent del Pla d’Acció Municipal (PAM), anualitat 2022.
28/09/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona, ha concedit a l’Ajuntament de Pira, una subvenció per import de7.055,49 euros per a actuacions de la Línia 1 – Tipus 1.2 piscines, una subvenció per import de 5.892,24 euros per actuacions de la Línia 1 – Tipus 1.3 agent cívic i una subvenció per import de 8.531,44 euros...
04/08/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona, ha concedit a l’Ajuntament de Pira una subvenció per import de4.344,66 euros per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular, convocatòria 2022.
23/12/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona, ha concedit a l’Ajuntament de Pira una subvenció per import de 7.168,22 euros per actuacions de la Línia 1 – Tipus 1.2 piscines, una subvenció per import de 5.214,00 euros per actuacions de la Línia 1 – Tipus 1.3 agent cívic i una subvenció per import de 12.101,57 euros...

Pàgines