Noticies

20/12/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Pira, una subvenció per import de 1.136,77 euros, per a l’adquisició d’un servidor enrackat, de la convocatòria de subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, convocatòria 2022.
02/12/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Pira, una subvenció per import de 14.824,71euros, per actuacions diverses, de la convocatòria de subvencions d’inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements...
21/10/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Pira, una subvenció per import de 544,50 euros, per l’actuació d’animació infantil el “Burro dels Jocs” inclosa al programa d’actes de festa major del dia 7 d’agost de 2022, de la convocatòria de subvencions per la contractació d’activitats...
20/10/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Pira, una subvenció per import de 15.224,17 euros, per l’actuació de reparació de goteres a la coberta del Local Social, de la convocatòria de subvencions per restablir béns i serveis del ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres...
14/10/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Pira una subvenció per import de 5.962,15 euros per actuacions de transició energètica i acció climàtica, en règim de concurrència competitiva, convocatòria 2022.
29/09/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Pira una subvenció per import de 34.749,49 euros del programa de manteniment de la despesa corrent del Pla d’Acció Municipal (PAM), anualitat 2022.
28/09/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona, ha concedit a l’Ajuntament de Pira, una subvenció per import de7.055,49 euros per a actuacions de la Línia 1 – Tipus 1.2 piscines, una subvenció per import de 5.892,24 euros per actuacions de la Línia 1 – Tipus 1.3 agent cívic i una subvenció per import de 8.531,44 euros...
04/08/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona, ha concedit a l’Ajuntament de Pira una subvenció per import de4.344,66 euros per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular, convocatòria 2022.
14/03/2022 Actualitat
L'objecte de la present convocatòria és la selecció de personal, mitjançant el sistema de concurs-oposició lliure, per tal de formular proposta de nomenament a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya per proveir interinament el lloc de treball, reservat a personal...
23/12/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona, ha concedit a l’Ajuntament de Pira una subvenció per import de 7.168,22 euros per actuacions de la Línia 1 – Tipus 1.2 piscines, una subvenció per import de 5.214,00 euros per actuacions de la Línia 1 – Tipus 1.3 agent cívic i una subvenció per import de 12.101,57 euros...

Pàgines