Noticies

28/01/2021 Actualitat
L’objecte d’aquesta convocatòria i de les bases que la regulen és constituir una borsa de treball de personal laboral temporal, denominació “Operari de Serveis Múltiples”, grup AP (equivalent al grup professional AP de personal funcionari) per la cobertura d’un lloc de treball i cobrir vacants,...
23/12/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Pira una subvenció per import de 389,57 euros per a interessos de préstecs, convocatòria 2020.
14/12/2020
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Pira una subvenció per import de 11.641,54 euros per a impulsar l’economia baixa en carboni, desenvolupant Plans d’acció per a l’energia sostenible i el clima (PAESC), convocatòria 2020.
03/12/2020
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Pira una subvenció per import de 292,32 euros per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics de titularitat municipal, convocatòria 2020.
26/11/2020
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Pira una subvenció per import de 1.748,69 euros per a la realització d’actuacions per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans, convocatòria 2020.
19/11/2020
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Pira una subvenció per import de 7.000,00 euros per a activitats culturals, esportives i educatives i per l’impacte i les despeses ja realitzades derivades dels efectes de la covid19, convocatòria 2020.
16/11/2020 Actualitat
Procés de sel·lecció per a la contractació d’una persona i la constitució d’una una borsa de treball de personal laboral temporal, denominació “Netejador/a”,grup AP (equivalent al grup AP de personal funcionarial), per cobrir vacants, substitucions i qualsevol altre tipus de contingència temporal d...
12/11/2020
La Diputació de Tarragona haconcedit a l’Ajuntament de Pira una subvenció per import de 1.687,59 euros per actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i la millora de la qualitat de l’aigua de consumhumà, convocatòria 2020.
12/11/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Pira una subvenció per import de 2.000,00 euros per a la realització d’actuacions per la protecció i defensa dels animals domèstics, exercici 2020.
29/10/2020
La Diputació de Tarragona haconcedit a l’Ajuntament de Pira una subvenció per import de 42.966,06 euros del programa de sanejament de les financesmunicipals,destinat a sanejar el romanent de tresoreriaajustatnegatiu, anualitat 2020.

Pàgines