Noticies

23/12/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Pira una subvenció per import de 389,57 euros per a interessos de préstecs, convocatòria 2020.
14/12/2020
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Pira una subvenció per import de 11.641,54 euros per a impulsar l’economia baixa en carboni, desenvolupant Plans d’acció per a l’energia sostenible i el clima (PAESC), convocatòria 2020.
03/12/2020
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Pira una subvenció per import de 292,32 euros per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics de titularitat municipal, convocatòria 2020.
26/11/2020
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Pira una subvenció per import de 1.748,69 euros per a la realització d’actuacions per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans, convocatòria 2020.
19/11/2020
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Pira una subvenció per import de 7.000,00 euros per a activitats culturals, esportives i educatives i per l’impacte i les despeses ja realitzades derivades dels efectes de la covid19, convocatòria 2020.
16/11/2020 Actualitat
Procés de sel·lecció per a la contractació d’una persona i la constitució d’una una borsa de treball de personal laboral temporal, denominació “Netejador/a”,grup AP (equivalent al grup AP de personal funcionarial), per cobrir vacants, substitucions i qualsevol altre tipus de contingència temporal d...
12/11/2020
La Diputació de Tarragona haconcedit a l’Ajuntament de Pira una subvenció per import de 1.687,59 euros per actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i la millora de la qualitat de l’aigua de consumhumà, convocatòria 2020.
12/11/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Pira una subvenció per import de 2.000,00 euros per a la realització d’actuacions per la protecció i defensa dels animals domèstics, exercici 2020.
29/10/2020
La Diputació de Tarragona haconcedit a l’Ajuntament de Pira una subvenció per import de 42.966,06 euros del programa de sanejament de les financesmunicipals,destinat a sanejar el romanent de tresoreriaajustatnegatiu, anualitat 2020.
29/10/2020
La Diputació de Tarragona haconcedit a l’Ajuntament de Pira una subvenció per import de 23.387,00 euros del programa de sanejament de les financesmunicipals,destinat a amortitzarpréstecs a llargtermini de manera extraordinària i anticipada, anualitat 2020.

Pàgines