Noticies

12/11/2020
La Diputació de Tarragona haconcedit a l’Ajuntament de Pira una subvenció per import de 1.687,59 euros per actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i la millora de la qualitat de l’aigua de consumhumà, convocatòria 2020.
12/11/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Pira una subvenció per import de 2.000,00 euros per a la realització d’actuacions per la protecció i defensa dels animals domèstics, exercici 2020.
29/10/2020
La Diputació de Tarragona haconcedit a l’Ajuntament de Pira una subvenció per import de 42.966,06 euros del programa de sanejament de les financesmunicipals,destinat a sanejar el romanent de tresoreriaajustatnegatiu, anualitat 2020.
29/10/2020
La Diputació de Tarragona haconcedit a l’Ajuntament de Pira una subvenció per import de 23.387,00 euros del programa de sanejament de les financesmunicipals,destinat a amortitzarpréstecs a llargtermini de manera extraordinària i anticipada, anualitat 2020.
29/10/2020
La Diputació de Tarragona haconcedit a l’Ajuntament de Pira una subvenció per import de 10.161,53 euros del programa de sanejament de les financesmunicipals,destinat a amortitzarpréstecs a llargtermini de manera extraordinària i anticipada, anualitat 2020.
29/10/2020
La Diputació de Tarragona haconcedit a l’Ajuntament de Pira una subvenció per import de 34.749,49 euros del programa de manteniment de la despesa corrent del Pla d’Acció Municipal (PAM), anualitat 2020.
28/10/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Pira una subvenció de 8.181,83 euros en matèria de Protecció de la Salut Púbica, amb motiu de la COVID 19, convocatòria 2020.
15/10/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Pira una subvenció de 21.587,54 euros per a restablir els bèns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals, convocatòria 2020, per l’actuació de reparació del carrer de les Eres.
07/10/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha convocat la subvenció amb matèria de Protecció de la Salut Pública amb motiu de la COVID 19, i ha previst l’import de 8.181,83 € a l’Ajuntament de Pira.
02/10/2020 Actualitat
La llar d'infants "El Tossalet" de Pira ha elaborat un Pla d'Organització en matèria de COVID-19 per al curs 2020 - 2021. Podeu consultar-lo fent clic aquí

Pàgines